1483836476774813811_1000x669Azerbaycan Atatürk Merkezinde, Dünya Alpagut Federasyonu uluslararası spor teşkilatı olağanüstü toplantı yaptı. Toplantıda Dünya Alpagut Federasyonu Yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibi belirlendi:

1. Araz Abdullasoy;
2. Amanjol Tuberov;
3. Azər Həsənsoy;
4. Boobek Totoşov;
5. Əkbər Qoşalı;
6. Anar Xəlilov;
7. Qənirə Paşayeva;
8. Kamil Yusubov;
9. Necmeddin Kibar;
10. Nizami Cəfərov;
11. Fərid Əlizadə;
12. Faik Mammadov;
13. Vasif Namazov.

Alınan kararlara göre, Milletvekili Paşayeva Ganire Alesker kızı, Dünya Alpaqut Federasyonu’nun 1’inci As Başkanı, Abdullasoy Araz Zakir oğlu, Dünya Alpaqut Federasyonu’nun hukuki konular üzre as başkanı görevine seçildi.

Aynı zamanda Milletvekili G. Paşayeva Dünya Alpaqut Federasyonu tarafından Umay Hatun ünvanı ile de ödüllendirilmişdir.